Adviespraktijk

ADVIESPRAKTIJK BTW & OG

Voor licentiehouders:

Indien u licentiehouder bent van onze online-applicatie Omzetbelasting Onroerende Zaken en een btw-casus behandeld wilt hebben, neem dan contact met ons op door een e-mail te zenden aan: info@btw-og.nl en stel daarin uw vraag.

Uw casus zal in principe binnen 48 uren worden beantwoord.

Voor licentiehouders is de beantwoording in de regel kosteloos. Bij vragen van meer complexere aard, waarvan de beantwoording meer dan 15 minuten vergt, zal een vergoeding in rekening worden gebracht tegen een sterk gereduceerd tarief.

Voor niet-licentiehouders:

Ook niet licentiehouders kunnen gebruik maken van onze adviespraktijk.

Bij de overdracht van onroerend zaken komen omzetbelasting en overdrachtsbelasting om de hoek kijken. Niet iedereen is zich daar altijd terdege van bewust, zo blijkt onder andere uit talloze rechterlijke uitspraken waarin met name ondernemers onroerende zaken kopen of verkopen zonder goed op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten inzake omzetbelasting en overdrachtsbelasting.

Raadpleeg daarom ons kantoor in het geval u betrokken bent bij de overdracht van onroerende zaken. Dat kan problemen achteraf voorkomen.

Mogelijk is op de overdracht van het onroerende zaken een vrijstelling van btw of overdrachtsbelasting van toepassing. Of geldt een vrijstelling voor beide belastingen. In dat geval is het zaak de voorwaarden voor toepassing van de vrijstelling goed te kennen. Ook kan het zijn dat de overdracht van een onroerende zaak deel uitmaakt van een reorganisatie of de overdracht van meerdere activa en passiva. In dat geval is het raadzaam het hele samenstel van transacties goed op z'n fiscale merites te beoordelen.

Het benutten van een vrijstelling of faciliteit voor btw of overdrachtsbelasting is niet alleen een kwestie van het juist toepassen van de wet op het moment van overdracht. Ook in de jaren daarna kan het soms nodig zijn alert te blijven om te voorkomen dat de vrijstelling met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt.

Ons kantoor heeft de kennis en ervaring in huis om u te begeleiden bij de overdracht van onroerende zaken. Dit geldt zowel voor een privé-onroerende zaak als een onroerende zaak in de ondernemingssfeer. Uiteraard komt het daarbij aan op het correct toepassen van de wettelijke regeling omtrent overdracht van een onroerende zaak alsmede het optimaal benutten van eventuele vrijstellingen en faciliteiten.

Voor het verstrekken van een advies of een analyse van de consequenties bij overdracht van een onroerende zaak voor wat betreft de eventuele verschuldigdheid van omzet- en/of overdrachtsbelasting, kunt u de casus schriftelijk aan ons voor te leggen door een e-mail te zenden aan info@btw-og.nl.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk een indicatie geven van de daar mee gepaard gaande kosten.